پاسخ به پرسش‌های حضار در هنگام ارائه مقاله به انگلیسی

پاسخ به پرسش‌های حضار در هنگام ارائه مقاله به انگلیسی
ذخیره سازی
0
0
اشتراک‎گذاری
گزارش تخلف
استاد انگلیسی
در جلسه پرسش و پاسخ به نکات زیر توجه کنید: 1- به حضار فرصت کافی بدهید تا پرسش‌های خود را مطرح نمایند. 2- در پاسخ به سوال فرد سوال‌کننده، بهتر است تمامی حضار را مخاطب قرارداده و به همه حضار پاسخ دهید. 3- از آنجا که برخی حضار ممکن است پرسش مطرح‌شده را به سبب صدای زمینه یا پایین بودن آهنگ صدا نشنیده باشند، سوال را برای حضار تکرار نمایید. 4- به خاطر داشته باشید چنانچه سوالی را متوجه نشدید، همیشه فقط تقصیر شما نیست و ممکن است سوال‌کننده، سوال را به درستی، مطرح نکرده باشد. لذا با حفظ آرامش و خونسردی، از سوال‌کننده خواهش کنید تا سوال خود را خاص‌تر و روشن‌تر بیان نماید. 5- سعی کنید موجز و مختصر پاسخ بدهید تا دیگر پژوهشگران نیز، وقت کافی جهت پرسش داشته باشند.
برچسب ها
ShortURL as Linkp.ir
linkp.ir/3Lvn
نظرتان را بنویسید