گرامر و واژه‌های یک مقاله به زبان انگلیسی

گرامر و واژه‌های یک مقاله به زبان انگلیسی
ذخیره سازی
0
0
اشتراک‎گذاری
گزارش تخلف
استاد انگلیسی
به جای I ترجیحا از ضمیر us و we استفاده شود.

As we will see …..

همانطور که مشاهده خواهیم کرد …..let us now turn to …..

حال اجازه دهید به ….. بپردازیم.When we analyze …..

با تحلیل …..
ShortURL as Linkp.ir
linkp.ir/A3KB
نظرتان را بنویسید
موارد بیشتر