مشکلات احتمالی در هنگام ارائه مقاله به انگلیسی

مشکلات احتمالی در هنگام ارائه مقاله به انگلیسی
ذخیره سازی
0
0
اشتراک‎گذاری
گزارش تخلف
استاد انگلیسی
خرابی تجهیزات

I think there is something wrong with the projector Could someone please bring me a replacement? In he meantime, let me write on the whiteboard what I wanted to talk about.

گمان می‌کنم پروژکتور مشکل داشته باشد. ممکن است یک نفر یک جایگزین برای من بیاورد؟ در این فاصله، اجازه دهید تا آنچه را که قصد داشتم راجع به آن صحبت نمایم، روی وایت‌برد بنویسم.The microphone/mike doesn’t seem to be working. Can everyone hear me at the back?

به نظر می‌رسد که میکروفن مشکل دارد. آیا همه در ردیف عقب می‌توانند صدای مرا بشنوند؟
ShortURL as Linkp.ir
linkp.ir/4Mw0
نظرتان را بنویسید
موارد بیشتر