بردن وسایل منزل توسط زن

بردن وسایل منزل توسط زن
ذخیره سازی
0
0
اشتراک‎گذاری
گزارش تخلف
heyvalaw

بردن وسایل منزل توسط زن، می تواند با استفاده از حکم دادگاه، مبنی بر استرداد جهیزیه یا بدون حکم دادگاه و با بردن اسباب، در نبود شوهر، اتفاق بیفتد. مراحل قانونی استرداد جهیزیه، ثبت دادخواست استرداد و گرفتن حکم استرداد جهیزیه از دادگاه، می باشد. آثار بردن جهیزیه، توسط زوجه، بدون حکم دادگاه، می تواند این باشد که او، در معرض اتهام سرقت قرار گیرد که البته در رویه قضایی فعلی، رای به سرقت، از طرف زوجه صادر نمی شود.

 

 

هنگامی که زوجین، قصد شروع زندگی مشترک با یکدیگر را دارند، اقدام به تهیه وسایل منزل و خرید یا اجاره مسکن مشترک می کنند. با وجود اینکه بر مبنای قانون مدنی، وسایل منزل، از مصادیق نفقه بوده و تکلیف تهیه آن، با مرد است، در عرف، زنان، اقدام به بردن جهیزیه و وسایل منزل، به خانه همسر خود می نمایند. در واقع، جهیزیه، هدیه ای است که در اغلب موارد، از طرف خانواده زن، برای شروع زندگی مشترک، به او داده می شود. بر همین اساس، زنان، مالک جهیزیه و اموالی هستند که به خانه همسر خود برده اند.

با توجه به مقدمه بالا، می توان گفت، زنان، هر زمان که تمایل داشته باشند، می توانند اقدام به بردن وسایلی که آورده اند نمایند، چراکه قانونا، وظیفه تهیه اسباب زندگی مشترک، با شوهر است و از مصادیق نفقه می باشد. اما، به طور معمول، دعوای بردن وسایل منزل توسط زن، هنگام اختلاف و جدایی زوجین، مطرح می گردد که این امر، مراحل قانونی مخصوص به خود را داشته و چنانچه زن، بدون طی مراحل قانونی استرداد وسایل منزل، اقدام به این امر نماید، با آثار بردن جهیزیه، بدون اجازه شوهر رو به رو خواهد شد.

از این رو، در این مقاله، قصد داریم، در خصوص بردن وسایل منزل توسط زن صحبت کنیم و به بررسی این پرسش بپردازیم که آیا بردن وسایل منزل، بدون اجازه شوهر جرم است؟ سپس، در خصوص آثار بردن جهیزیه توسط زن، بدون حکم دادگاه توضیح دهیم و مراحل قانونی استرداد جهیزیه را بگوییم. چنانچه، پیرامون این موضوع، سوالاتی دارید، با ما همراه باشید. 

بررسی حقوقی بردن وسایل منزل توسط زن

ازدواج، امری پسندیده بوده و از سنت های دین اسلام نیز می باشد. قانون مدنی، حقوق و تکالیفی را برای زنان و مردانی که به واسطه عقد دائم یا موقت، به زوجیت یکدیگر در می آیند، در نظر گرفته است. پرداخت نفقه، از جمله وظایف مرد، در ازدواج دائم می باشد که مصادیق آن، شامل خوراک، پوشاک، مسکن، اسباب و اثاثیه زندگی و سایر موارد مندرج در قانون است. البته، علی رغم اینکه قانون گذار، تهیه اسباب و وسایل زندگی را از تکالیف مرد دانسته، بر اساس عرف، هنگام شروع زندگی مشترک، زنان، اقدام به تهیه وسایل منزل که به آن جهیزیه می گویند، می نمایند.

به طور معمول، جهیزیه، هدیه ای است که از طرف خانواده زن، برای شروع زندگی مشترک، به زوجین داده می شود و از آنجا که زن، اقدام به تهیه آن ها نموده، مالک آن نیز خواهد بود. با در نظر گرفتن مالکیت زن، بر وسایل منزل و با توجه به اینکه قانون گذار، تهیه اسباب زندگی را از وظایف مرد دانسته، زنان، هر زمان که بخواهند، می توانند، اقدام به بردن وسایل خود کنند و این امر، صرفا منحصر به وجود شرایطی مانند جدایی نیست. اما، اغلب، در هنگام اختلاف و جدایی زوجین است که بردن وسایل منزل توسط زن، مطرح می شود.

بردن وسایل منزل توسط زن، می تواند به دو صورت انجام شود: یکی بردن وسایل منزل، با حکم دادگاه و بر اساس قانون استرداد جهیزیه که در این حالت، عمل زن، کاملا قانونی بوده و تبعاتی نخواهد داشت. حالت دیگر، بردن وسایل منزل، در نبود شوهر و بدون اطلاع او است که در این حالت، ممکن است زن، در معرض اتهام سرقت قرار گیرد که البته، با توجه به رویه قضایی فعلی، پذیرفته شده نیست و قضات، به این موضوع، رای نمی دهند.

پس از توضیح در خصوص بردن وسایل منزل توسط زن، در ادامه، قصد داریم، در خصوص این موضوع صحبت کنیم که آیا بردن وسایل منزل توسط زن، بدون اجازه شوهر جرم است؟ سپس، بگوییم که آثار قانونی آن چه می باشد.

حتما بخوانید: استرداد جهیزیه و روش های آن

 

آیا بردن وسایل منزل توسط زن بدون اجازه شوهر جرم است؟

در قسمت قبل، در خصوص اینکه جهیزیه چیست و بردن وسایل منزل توسط زن، در چند حالت اتفاق می افتد، توضیح دادیم و گفتیم که اساسا، به این علت که زنان، مالک جهیزیه ای هستند که با خود آورده اند، می توانند، هر زمان که بخواهند، آن را مسترد کنند. اما، از آنجا که به طور معمول، این امر، پس از گذشت سال ها از آغاز زندگی مشترک اتفاق می افتد و مدارک مثبت مالکیت زنان، نظیر لیست سیاهه جهیزیه که به امضای شوهر رسیده باشد یا فاکتور اموال، وجود ندارد، اغلب زنان، نمی دانند که آیا می توانند، اقدام به بردن وسایل منزل، بدون اجازه شوهر نمایند یا خیر؟

از این رو، در این قسمت، قصد داریم، این پرسش را بررسی کنیم که آیا بردن وسایل منزل توسط زن، بدون اجازه شوهر جرم است یا خیر؟ در این خصوص باید گفت: به طور معمول، از آنجا که مالکیت زن و شوهر بر اموال، مشترک است، این عمل جرم نبوده، مگر اینکه زن، سوء نیت داشته باشد و اقدام به بردن اموالی کند که مالک آن نمی باشد. برای فهم بهتر این موضوع، ابتدا باید، مفهوم لیست سیاهه جهیزیه را توضیح دهیم.

لیست جهیزیه که به آن، سیاهه جهیزیه نیز می گویند، از جمله موارد مرسومی است که هنگام بردن جهیزیه زن، به منزل شوهر، تهیه می شود. در این لیست، کلیه اموالی که زن، به عنوان جهیزیه، به منزل شوهر خود می آورد، نوشته می شود و معمولا به امضای داماد و چند نفر از اعضای فامیل و خانواده او می رسد. امضای سند عادی سیاهه توسط داماد، به معنای قبول مالکیت زن، بر اموال مندرج در لیست است. البته، شایان ذکر است، در صورت عدم وجود لیست سیاهه، با شهادت شهود نیز اثبات مالکیت زن، بر وسایل، ممکن خواهد بود.

چنانچه زنان، لیست جهیزیه را در اختیار داشته و اسبابی که به منزل شوهرشان آورده اند، هنوز موجود است، می توانند، با همان لیست سیاهه، اقدام به استرداد اموال متعلق به خود نمایند که بهتر است، جهت جلوگیری از تبعات حقوقی آن، این عمل، در حضور دو شاهد انجام شود. در این صورت، چنانچه مرد، ادعایی بر مالکیت اموال، داشته باشد، می تواند اقدام به طرح دعوا، نماید و زن، می تواند با همان لیست سیاهه، از خود دفاع کند. اما در صورت نداشتن لیست سیاهه یا تعویض اسباب منزل توسط مرد، بهتر است که این عمل، از طریق مراحل قانونی آن صورت گیرد.

با توجه به مقدمات بالا، در پاسخ به این پرسش که، آیا بردن وسایل منزل توسط زن، بدون اجازه شوهر جرم است یا خیر؟ می توان گفت: چنانچه زن، با لیست جهیزیه ای که به امضای مرد رسیده است، اقدام به بردن همان وسایلی که به منزل مشترک آورده نماید، جرمی محقق نشده. حتی در صورتی که سایر اموال، غیر از جهیزیه را از منزل خارج کند، از آنجا که به طور معمول، مالکیت زن و مرد، بر اموال موجود در خانه، مشترک لحاظ می شود و زنان، از بردن اموال، سوء نیتی ندارند، این عمل، جرم در نظر گرفته نخواهد شد و مرد، صرفا می تواند درخواست استرداد اموال خود را بکند. 

بیشتر بخوانید: نمونه اظهارنامه دادخواست استرداد جهیزیه

 

 

 

آثار بردن وسایل منزل توسط زن

در قسمت قبل، در خصوص این موضوع توضیح دادیم که آیا بردن وسایل منزل توسط زن، بدون اجازه شوهر، جرم است یا خیر و مفهوم استرداد جهیزیه با داشتن سیاهه و بدون آن را گفتیم. در این قسمت، قصد داریم، در باره آثار بردن جهیزیه، توسط زن صحبت کنیم و بگوییم، در صورتی که زن، بدون اذن شوهر، اقدام به بردن وسایلی که مالک آن ها نیست یا ادله اثبات مالکیت بر آن ها را ندارد، نماید، با چه آثاری روبرو خواهد شد. آثار بردن جهیزیه توسط زن، بدون اذن شوهر، به شرح زیر می باشد:

شکایت از زن، به جرم سرقت:

یکی از آثار بردن جهیزیه، بدون اذن شوهر، می تواند این باشد که زن، در معرض اتهام سرقت قرار گیرد. بدین نحو که شوهر، به جرم سرقت اسباب منزل، از زن شکایت کند. اما، با این وجود، از آنجا که مالکیت بر اثاثیه منزل، مشترک لحاظ می شود، در رویه قضایی فعلی، قضات، رای بر سرقت از سوی زوجه نمی دهند.

شکایت از زن، به جرم فروش مال غیر:

از دیگر آثار بردن جهیزیه توسط زن، بدون اذن شوهر، شکایت از زن، به جرم فروش مال غیر است. البته، این موضوع، زمانی محقق می شود که زن، اقدام به فروش اسبابی که برده نماید و مرد نیز بتواند، مالکیت خود بر آن اسباب را در محکمه ثابت کند.

به طور کل، پیشنهاد می شود، برای اجتناب از مواجهه با آثار بردن جهیزیه بدون اذن شوهر، زنان، از طریق مراحل قانونی استرداد جهیزیه اقدام کنند.

بیشتر بخوانید: دادخواست استرداد جهیزیه چیست و چگونه تنظیم می شود

 

مراحل قانونی بردن وسایل منزل توسط زن

در قسمت های قبل، در خصوص بردن وسایل منزل توسط زن، توضیح دادیم و آثار بردن جهیزیه توسط زن را گفتیم. همچنین، اشاره کردیم، به جهت اجتناب از مواجهه با آثار بردن جهیزیه، بدون حکم دادگاه، بهتر است که زنان، از طریق مراحل قانونی، اقدام به بردن وسایل منزل یا جهیزیه خود نمایند. مراحل قانونی بردن وسایل منزل توسط زن، به شرح زیر می باشد:

تنظیم دادخواست استرداد جهیزیه:

در قدم اول از مراحل قانونی بردن وسایل منزل توسط زن، زنان، باید، اقدام به تهیه دادخواست استرداد جهیزیه، بر اساس نمونه دادخواست استرداد جهیزیه نمایند و آن را بر روی یک فایل ورد ذخیره کنند. همچنین، امکان ثبت دادخواست، از طریق سامانه remission.adliran.ir/PetitionEdit.aspx وجود دارد. شایان ذکر است ثبت دادخواست استرداد جهیزیه قبل از طلاق و بعد از آن، ممکن است.

مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی:

قدم دوم از مراحل قانونی استرداد وسایل منزل توسط زن، مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، برای ثبت دادخواست استرداد جهیزیه می باشد. در این مرحله، زن، می تواند هر مدرکی که مثبت مالکیت او بر وسایل منزل است را نیز ارائه کند. 

ثبت نام در سامانه ثنا:

از جمله موارد ضرورری در دعوای استرداد جهیزیه، ثبت نام بودن در سامانه ثنا یا سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی است تا طرفین دعوا، از ابلاغیه های مربوط به جلسات رسیدگی یا صدور رای دادگاه، آگاه گردند.

پس از طی کردن مراحل قانونی، دادگاه، به دادخواست استرداد جهیزیه زن، رسیدگی می کند و در صورتی که مدارک زن، جهت مالکیت بر اموال را کافی بداند، حکم به استرداد، بر طبق لیست مالکیت خواهد داد. در غیر این صورت و در صورتی که نه مرد و نه زن، دلیلی بر مالکیت بر اموال، نداشته باشند، قاضی، حکم به تعلق برخی وسایل به زن و تعلق برخی وسایل به مرد می کند. تعلق وسایل به زن و مرد، کاملا بر مبنای عرف است، یعنی رای دادگاه، بر این اساس خواهد بود که در عرف، چه وسایلی عرفا می تواند به زن تعلق گیرد و چه وسایلی به مرد.

در ادامه بخوانید: جرم فروش جهیزیه توسط مرد و مجازات آن

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص بردن وسایل منزل توسط زن در کانال تلگرام حقوق خانواده عضو شوید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون بردن وسایل منزل توسط زن پاسخ دهند.

 

 

 

 

سوالات متداول

 

1- آیا بردن وسایل منزل توسط زن و بدون اجازه شوهر جرم است؟

بردن وسایل منزل توسط زن و بدون اجازه شوهر در صورتی جرم است که زن لیست سیاهه جهیزیه یا رای دادگاه در خصوص استرداد جهیزیه را نداشته باشد و اموال متعلق به مرد باشند که جزئیات آن در متن مقاله ارائه شده است.

 

2- آثار بردن وسایل منزل توسط زن چیست؟

آثار قانونی بردن وسایل منزل توسط زن می تواند او را در معرض اتهام به سرقت قرار دهد که البته در رویه قضایی پذیرفته نخواهد شد و جزئیات آن در متن مقاله ارائه شده است.

 

3- مراحل قانونی بردن وسایل منزل توسط زن چیست؟

مراحل قانونی بردن وسایل منزل توسط زن ثبت دادخواست استرداد جهیزیه و داشتن حکم استرداد از سمت دادگاه است که جزئیات آن در متن مقاله ارائه شده است.

منبع : بردن وسایل منزل توسط زن

ShortURL as Linkp.ir
linkp.ir/zrRO
نظرتان را بنویسید
موارد بیشتر