درس پانزدهم اصطلاحات آزمون تافل

درس پانزدهم اصطلاحات آزمون تافل
ذخیره سازی
0
0
اشتراک‎گذاری
گزارش تخلف
استاد انگلیسی
now and then
adverb
بعضی اوقات

Meaning: occasionally

Example: He doesn’t exercise much, but he does go biking now and then.

او زیاد ورزش نمی کند اما گاهی اوقات دوچرخه سواری می کند.


hand in hand
adverb
مرتبط با هم

Meaning: in close association; closely connected

Example: Wealth and power go hand in hand in most societies.

در بیشتر جوامع قدرت و ثروت با هم مرتبط هستند.
ShortURL as Linkp.ir
linkp.ir/3WBp
نظرتان را بنویسید
موارد بیشتر