درس چهارم لغات فوتبال زبان انگلیسی

درس چهارم لغات فوتبال زبان انگلیسی
ذخیره سازی
0
0
اشتراک‎گذاری
گزارش تخلف
استاد انگلیسی
لغات فوتبال انگلیسی گروه E

1- edge (past)
1- (با اختلاف کمی) از سد تیمی گذشتن

2- early ball
2- توپ را در فضای خالی برای بازیکن هم تیمی فرستادن

3- edges past
3- از سد تیمی گذشتن

4- effort
4- ضربه

5- Left- footed effort
5- ضربه با پای چپ

6- One- to- one effort (encounter)
6- تک به تک شدن (با دروازه بان)

7- Ejection
7- اخراج (از زمین)

8- Empty net
8- دروازه خالی

9- Encroaching
9- فاصله قانونی را رعایت نکردن

10- (to) end in tears
10- خط عرضی زمین، خط دروازه
ShortURL as Linkp.ir
linkp.ir/84gW
نظرتان را بنویسید
موارد بیشتر