سقف ساعت سالیانه ضمن خدمت فرهنگیان

سقف ساعت سالیانه ضمن خدمت فرهنگیان
ذخیره سازی
0
0
اشتراک‎گذاری
گزارش تخلف
کمال

مركز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش سقف دوره های آموزشی ضمن خدمت فرهنگیان را که در سال 1401 قابل پذیرش و ثبت در سامانه LTMS خواهد بود، اعلام کرد.
سقف ساعت سالیانه دوره های ضمن خدمت فرهنگیان

مطابق اطلاعیه منتشر شده در سامانه جامع مدیریت یادگیری و آموزش فرهنگیان (ضمن خدمت فرهنگیان) سقف دوره های آموزشی مورد پذیرش در سال 1401 اعم از درون سازمانی (سامانه LTMS) 200 ساعت و برون سازمانی (دوره هایی كه توسط موسساتی كه تایید سازمان اداری استخدامی كشور را دارند) 200 ساعت، مجموعا 400 ساعت در سال می باشد.

در ادامه این اطلاعیه که در تاریخ 6 فروردین 1401 در خصوص سقف ساعت سالیانه ضمن خدمت فرهنگیان در سامانه LTMS منتشر شده آمده است که:

مسئولیت عدم ثبت دوره های آموزشی گذرانده شده بیش از سقف ساعت اعلام شده توسط همكاران خصوصا توسط موسسات خصوصی دارای مجوز از سازمان اداری و استخدامی كشور بر عهده مركز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش نخواهد بود.

ShortURL as Linkp.ir
linkp.ir/ZkB5
نظرتان را بنویسید
موارد بیشتر