کتاب شعر بانگ سکوت

کتاب شعر بانگ سکوت
ذخیره سازی
1
0
اشتراک‎گذاری
گزارش تخلف
محمد

مجموعه اشعار امیر خاکسار در 2 دفتر «بانگ سکوت» شامل غزل، قصیده، مثنوی، دوبیتی و رباعی و «مست برپا مانده»  شامل  چهارپاره، نیمایی، سپیدو اشعار محاوره ای

ShortURL as Linkp.ir
linkp.ir/ARxl
نظرتان را بنویسید
موارد بیشتر