منابع مفید جهت پژوهش در زمینه ی زبان شناسی

منابع مفید جهت پژوهش در زمینه ی زبان شناسی
ذخیره سازی
0
0
اشتراک‎گذاری
گزارش تخلف
استاد انگلیسی
هر چند کتاب های درسی مرتبط می توانند منابع مفید جهت پژوهش در زمینه ی زبان شناسی به حساب آیند، با وجود این شایسته است که به اصل مطالب و مراجع رجوع شود. از مآخذی که در کتاب های درسی آمده اند برای مراجعه به اصل استفاده کنید. بهتر است خود پژوهشگر به آن آثار مراجعه و استناد کند. نوشته هایی که به صورت مقاله در مجموعه مقالات آمده اند می توانند راهنمای مناسبی باشند اما نباید بر آنها بیش از اندازه تاکید گردد زیرا برخی از مقاله ها حاصل یک پژوهش اصیل نیستند و بیشتر جنبه ی اظهار نظر دارند.
ShortURL as Linkp.ir
linkp.ir/B5Jx
نظرتان را بنویسید
موارد بیشتر