عرصه بندی موزه دیرینکده و بخش بندی عناصر نمایش باید بین گردآور اشیاء

عرصه بندی موزه دیرینکده و بخش بندی عناصر نمایش باید بین گردآور اشیاء
ذخیره سازی
571 نمایش
0
0
اشتراک‎گذاری
گزارش تخلف
یاسر بدانی

برای عرصه بندی موزه دیرینکده و بخش بندی عناصر نمایش باید بین گردآور اشیاء به نمایش درآمده، مدار بازدید یا محورهای هدایت و دسته های اطلاع رسانی منبع: وبسایت معماری مکتب دیتا انسجام به هستی آورد. در هر موزه ای به اعتبار و پیوستگی با بازدیدکننده، سه پهنه ی مختلف وجود دارد:
عرصه عمومی: با دسترسی بی واسطه ی عموم مردم. دربرگیرنده گالری  ها، کتابخانه، آمفی تأتر و …
عرصه خصوصی: که میزان فضای ناچیزی احتیاج دارد و دربرگیرنده فضاهای اداری، انبارها، خدمات درونی بنا و … می باشد.
عرصه عمومی- خصوصی: شامل فضاهای تحقیقاتی، آموزشی، رستوران ها، سرویس های بهداشتی و دیگر خدمات رفاهی می باشد.
می تاب به اعتبار عملکرد نیز به پهنه بندی دیرینکده پرداخت یعنی عملکردهای همسو و  نزدیک  مانند را در عرصه ای یکتا پیمان داد. در این چهره دیرینکده با پهنه های ذیل تعریف خواهد شد:
۱- معرفی
۲- اداری
۳- پژوهشی
۴- آموزشی
۵- خدمات رفاهی و عمومی
- خدمات پشتیبانی
در زیر هر یک از پهنه های بالا به طور فشرده کردن شناسایی و پژوهش ها مربوط به آن ارائه می گردد. ( خانی زاده ، 1391 ) 
4-1-1- عرصه معرفی
این عرصه شامل سرنوشت هایی از دیرینکده می شود که به شناسایی و نمایش نشانه ها وابستگی دارد. در واقع مهمترین و اساسی ترین عرصه است که نقش آن مستقیما با استفاده کنندگان و بازدیدکنندگان از موزه می باشد. گالری  ها، آمفی تأتر و کتابخانه از فضاهایی می باشند که این عرصه را برپایی می دهند.
۱-گالری ها :گالری ها تقدیر مهم و نمایان عرصه شناسایی می باشند. از آنجا که نشانه ها به نمایش گذاشته شده دربرگیرنده یادبود ها دائمی و زودگذر می باشند، نگارخانه ها نیز دو قسمند: نگارخانه های دائمی؛ که در آن یادبود ها دائمی (که عموماً تغییر نمی کنند) به نمایش گذاشته می شوند، گالری  های زودگذر که به طبع در آن آثار به صورت موقت و در موعد برپایی نمایشگاه گذرا و موسمی به نمایش گذاشته می شوند. در دیرینکده فرش نیز گالری  های دائمی محلی برای نمایش نزدیک ۲۰۰ تخته فرش هنری- قدیمی- موزه ای و نقوش فرش و حتی دست موزه بافت و نگهداری فرش در عقیده گرفته شده و نگارخانه های موقت برای برگزاری نمایشگاه های فصلی و موضوعی که در فراخور های متنوع و با موضوعات مختلفی برای نمایش یادبود ها و بالخصوص نمایش فرش های هنری شخصی در عقیده گرفته شده است که حتی شدنی است نشانه ها نگارخانه های موقت برای فروش نیز عرضه شوند. لازم به بیان است

نظرتان را بنویسید
موارد بیشتر