برترین داستان کودکانه جدید 1401

برترین داستان کودکانه جدید 1401
ذخیره سازی
0
0
اشتراک‎گذاری
گزارش تخلف
marzilak

داستان کودکانه بخشی از دنیای کودکان است که درادبیات داستانی کودکان قرار می گیرد. نویسندگان بسیاری وجود دارند که تنها در زمینه داستان کودکانه آثار ارزشمندی دارند. داستان کودکانه زیادی هم وجود دارد که بسیاری از آنها را بارها شنیده و خوانده ایم. داستان کودکانه جدید که بتواند مخاطبین زیادی داشته باشد کم نیست. توجه به کودکان و آثار کودکانه دلیل مهمی در نوشتن داستان کودکانه جدید بوده است. آیاشما می توانید چند داستان کودکانه جدید را نام ببرید؟

داستان کودکانه دقیقاً چگونه داستانی است؟

داستان کودکانه مخاطب کودک را دارد. این نوع داستان که درقالب قصه نیز شناخته می شود ازسالهای بسیار دور برای کودکان نوشته و خوانده می شده . داستان کودکانه بخش زیادی از ادبیات جهان را تشکیل می دهد. امروز به اندازه ای در زمینه کودکان و داستان کودکانه کار شده است که به نظر می رسد به دنبال یک داستان کودکانه جدید گشتن کار سختی نباشد. اما درمیان این همه داستان کودکانه جدید، بهترین داستان کودکانه مهم است. والدین نمی توانند ذهن کودک خود را دراختیارهرنویسنده ای قرار دهند تا با داستان کودکانه ای که برای آن می نویسد، برروی او تاثیر بگذارد.

معیار برای مناسب دانستن یک داستان کودکانه چیست؟

همانگونه که گفته شد امروزه داستان کودکانه جدید که بتوان آن را به راحتی تهیه کرد، بسیاراست. اما با توجه به مشغله زیادی که والدین امروزه دارند، نمی توانند داستان کودکانه مناسب را پیدا کنند. همچنین نمی توانند کودکان خود را درتمام شبانه روز در کنترل خود داشته باشندو برایش داستان کودکانه بخوانند. داستان کودکانه بخشی از روند آموزش کودکان درسال های اولیه زندگی و دوران کودکی است. هرنوع اشتباهی که درانتخاب یک داستان کودکانه جدید انجام دهیم به منزله این است که با دست های خودمان شخصیت و آینده فرزندمان را با یک اشتباه تغییر دهیم.

از کجا بدانیم که یک داستان کودکانه درست را انتخاب کرده ایم؟

برخی از نویسندگان درزمینه کودک آثاربسیاری دارند. سال ها فعالیت این دسته از نویسندگان در زمینه ادبیات کودکان ، آنها را به نوعی روانشناس درحوزه کودکان تبدیل کرده است. وقتی این نویسندگان داستان کودکانه جدید می نویسند، با خاطری آسوده ترمی توان درمورد آنها تصمیم گرفت. این بدان معنا نیست که نویسندگان جوان و تازه کار داستان کودکانه مناسب نمی نویسند بلکه پیداکردن این نویسندگان و آثار آنها زمان زیادی را می خواهد. گاهی باید خود والدین این داستان کودکانه را بخوانند و یا تعریف آن را از دیگران شنیده باشند.

هنر نوشتن داستان کودکانه

هنر نزد ایرانیان است وبس. این جمله ای است که بارها شنیده ایم اما به چه دردی می خورد؟ موضوع اصلی این است که شاید نوشتن یک داستان کودکانه جدید را هنر ندانیم. اگرشما هم از این دسته آدمها هستید که داستان کودکانه را هنر نمی دانند سخت در اشتباهید. نوشتن داستان همانند سرودن شعرو یاکشیدن یک نقاشی هنرمندانه است. داستان تراوشات ذهنی خالق آن است که برروی کاغذ آمده است. در میان داستان نویسی، نوشتن داستان کودکانه کاری سخت تر است. کودکان روحی پاک و لطیف دارند. همه چیز را زود یاد می گیرند. آنچه می خوانندو می شنوند می تواند سالها درذهن آنها باقی بماند. وقتی یک داستان کودکانه جدید می خوانند مدتها با آن زندگی می کنند و حتی به جای قهرمان داستان عمل می کنند. نوشتن داستان کودکانه حساسیت و دقت خاص خود را می خواهد. 

داستان کوکانه ایرانی یا خارجی؟ کدام یک را برای کودکمان انتخاب کنیم؟

داستان کودکانه برای کودکان نوشته می شود به همین دلیل مشکلات رایج درداستان های دنیای بزرگترها را ندارد. نویسنده داستان کودکانه می داند مخاطب او کودکان کم سن وسال هستند به همین دلیل دربه کاربردن کلمات درداستان کودکانه احتیاط می کند. به هر موضوعی نمی پردازد و شخصیت های او حیوانات و یا کودکانی هم سن و سال خود خوانندگان هستند. با این وجود نویسنده داستان کودکانه هم انسانی است که در یک جامعه با فرهنگ خاصل خود زندگی می کند. کودکان داستان کودکانه او، همان کودکانی هستند که دراطرافش می بیند و با همان فرهنگی که خود دارد. بنابراین یک داستان کودکانه جدید که از فرهنگ دیگر می آید می تواند برای فرهنگ کودک ما مضر باشد.

لینک مرجع https://music-fa.com/
ShortURL as Linkp.ir
linkp.ir/gvK3
نظرتان را بنویسید