آموزش ساخت فرم تماس حرفه ای در المنتور

آموزش ساخت فرم تماس حرفه ای در المنتور
ذخیره سازی
0
0
اشتراک‎گذاری
گزارش تخلف
Nabiadbi

در این جلسه از سری جلسات آموزش المنتور رایگان آکادمی وبکیما، ادامه صفحه اصلی را می‌خواهیم طراحی کنیم که در این آموزش ساخت فرم تماس حرفه ای در المنتور را خواهیم داشت و در صفحه اصلی سایت یک فرم تماس با ما حرفه‌ای طراحی خواهیم کرد، بنابراین این جلسه را تا انتها و با دقت دنبال کنید.

ShortURL as Linkp.ir
linkp.ir/0105
نظرتان را بنویسید
موارد بیشتر