مرخصی تحصیلی | راهنمای جامع مرخصی تحصیلی

مرخصی تحصیلی | راهنمای جامع مرخصی تحصیلی
ذخیره سازی
0
0
اشتراک‎گذاری
گزارش تخلف
مشاور گروپ

نحوه دریافت مرخصی تحصیلی

نحوه دریافت مرخصی تحصیلی به این صورت است که تقاضای مرخصی تحصیلی باید به صورت کتبی، حداقل دو هفته قبل از شروع انتخاب واحد توسط دانشجو به اداره آموزش واحد دانشگاهی ارائه شود. اداره آموزش موظف است پس از بررسی وضعیت تحصیلی دانشجو، قبل از اتمام مهلت انتخاب واحد، موافقت یا عدم موافقت با درخواست دانشجو را کتبا به او اعلام کند.

شرایط دریافت مرخصی تحصیلی

قطعا مرخصی تحصیلی نیز مانند بسیاری از تسهیلات آموزشی، شرایطی دارد که در صورتی که شامل دانشجو بشود مجاز به دریافت خواهد بود. شرایط دریافت مرخصی تحصیلی به شرح زیر است:

  • آموزش واحد، زمانی با درخواست مرخصی موافقت می‌نماید که دانشجو از نظر گذراندن بقیه دروس دوره دچار مشکل نشود.
  • استفاده از مرخصی  در چند نیم‌سال متوالی بلامانع است. دانشجو باید تقاضای خود را به واحد دانشگاهی ارائه کرده و موافقت لازم را برای مرخصی تحصیلی کسب کند.
  • مدت مرخصی (به استثنای مرخصی های تعیین شده در ایین نامه های آموزشی مقاطع مختلف) جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره محسوب می‌شود.
  • مرخصی تحصیلی بااحتساب در سنوات دانشجو در نیمسال اول ورود، فقط با مجوز
    کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه امکان پذیر است.
  • چنانچه تقاضای مرخصی تحصیلی خارج از زمان مقرر ارائه شود، تصمیم گیری به عهده شورای آموزشی دانشگاه است.
  • دانشجوی متقاضی استفاده از مرخصی  لازم است تا قبل از شروع کلاس های هر نیمسال نسبت به ثبت و تأیید درخواست خود در سامانه آموزشی دانشگاه اقدام و از نتیجه آن اطمینان حاصل نماید.

هزینه مرخصی تحصیلی

مرخصی تحصیلی در دانشگاه های دولتی تا تعداد نیم سال معینی، بدون هزینه خواهد بود اما پس از به طور مثال 3 نیم سال از نیم سال چهارم هزینه از دانشجو دریافت میشود. هزینه مرخصی تحصیلی در دانشگاه های آزاد، پیام نور، غیر انتفاعی، پردیس و... نیز به ازای هر نیم سال نصف مبلغ شهریه ثابت خواهد بود. و این میزان در مقاطع مختلف یکسان است. به طور مثال اگر شهریه ثابت در مقطع کارشناسی 1 میلیون تومان باشد، به ازای هر یک از نیم سال  مرخصی دانشجو باید 500 هزار تومان به دانشگاه پرداخت کند.

ShortURL as Linkp.ir
نظرتان را بنویسید
موارد بیشتر