ویژگی های وکیل طلاق

ویژگی های وکیل طلاق
ذخیره سازی
1,150 نمایش
1
0
اشتراک‎گذاری
گزارش تخلف
محمد

اولین ویژگی که وکیل طلاق باید داشته باشد آگاهی به قوانین خانواده در مورد حقوق زوجین نسبت به هم است وکیل طلاق خانواده در اولین گام باید سعی کند با کاهش اختلافات میان زوجین و ایجاد تفاهم پرونده را به سازش ختم کند و طلاق را به عنوان آخرین راه حل در نظر بگیرد. وکیل طلاق باید سعی کند با ایجاد کمترین بار مالی و در نظر گرفتن شرایطی مانند حضور فرزند، وابستگی مالی زوجه به زوج و سایر مسائل موجود بهترین و منصفانه ترین حکم را دریافت و سعی در احقاق حقوق حقه موکل خود داشته باشد.

وکیل طلاق یا خانواده باید در نظر داشته باشد آینده فرزند، معیشت مالی زوجه و زوج و آینده روانی طرفین دعوی تحت اثر مستقیم حکم دادگاه خواهد بود و با درنظر گرفتن همه جوانب پرونده را پذیرفته و به نتیجه برساند.

نکات حقوقی پیش روی وکیل خانواده

در دعاوی خانواده و طلاق مسائل متعددی قابل طرح و بررسی است و در بسیاری از موارد دریافت حکم طلاق از دادگاه تحت تاثیر برخی مسائل جانبی قرار می‌گیرد که وکیل مجرب و توانا باید برای هر کدام از این چالش ها  ضمن تسلط به قوانین دادگاه خانواده، راهکارها و روشهای مناسبی داشته و بتواند حکم مورد نیاز موکل خود را از دادگاه بگیرد. برخی از این چالش ها به قرار زیرند.

  • مهریه: یکی از مهمترین چالش های موجود در دعاوی خانواده است و اغلب زوجه ها اصرار به دریافت داشته و زوج به علت بار مالی زیاد مهریه، سعی به شانه خالی کردن از پرداخت آن دارد. وکیل طلاق مجرب با تسلط به محتویات پرونده و شرایط طرفین می‌تواند بهترین مسیر را برای دریافت مهریه توسط زوجه و یا آسانترین مسیر را برای پرداخت مهریه توسط زوج انتخاب و موضوع را به سازش ختم کند.
  • نفقه و اجرت المثل و سایر حقوقی که از طرف زوجه بر ذمه زوج است: در مسیر پروندهای طلاق زوجه برای رسیدن به حقوق قانونی خود تقاضای نفقه و سایر حقوقات مالی می نماید. بهترین وکیل طلاق یا خانواده از این ابزارها برای تحت فشار گذاشتن زوجه استفاده و اگر وکیل زوج باشد باید بتواند راهکارهایی برای کاهش هزینه های دادخواست های فوق بیابد.
  • حضانت فرزندان: از دیگر مسائل مهمی است که در دعاوی طلاق مطرح و سبب چالش می‌شود وکیل خانواده باید راهکاری مناسب برای ایجاد حق حضانت برای زوج یا زوجه را فراهم نموده و در نهایت پروندهای که بر عهده دارد را به انجام رساند.
برچسب ها
ShortURL as Linkp.ir
linkp.ir/Z235
نظرتان را بنویسید
موارد بیشتر