تعریف روان‌شناسی؛ روانشناسی چیست؟ آشنایی با شاخه‌های روان شناسی

تعریف روان‌شناسی؛ روانشناسی چیست؟ آشنایی با شاخه‌های روان شناسی
ذخیره سازی
0
0
اشتراک‎گذاری
گزارش تخلف
آقای روانشناس

آیا با تعریف روان‌شناسی آشنا هستید؟ می‌دانید روانشناسی چیست؟ چرا در انجام کارها تنبلی می‌کنیم؟ با این‌که می‌دانیم سیگار کشیدن و خوردن خوراکی‌های چرب ما را بیمار می‌کند، چرا از آن‌ها پرهیز نمی‌کنیم؟ چرا فریاد می‌کشیم و زود خشمگین می‌شویم؟ چرا گاهی اندوهگین هستیم ولی نمی‌دانیم چه چیزی ما را اندوهگین کرده است؟ پرسش‌های بسیاری از این دست، همیشه روان‌شناسان را به سوی خود می‌کشاند. روان‌شناسی دانشی است که با زندگی ما پیوند تنگاتنگی دارد. در این نوشته توضیح خواهم داد که روان‌شناسی چیست و چه کاربردی دارد؟

ShortURL as Linkp.ir
linkp.ir/kyZK
نظرتان را بنویسید