شهرزاد سیادت

علاقه مند به یادگیری و نجوم، عاشق موسیقی و فیلم