محمد عاقله

من محمد عاقله هستم و بیش از 5 سال در فروش و صادرات زعفران فعالیت دارم. زعفران اصل قائنات را آزمایش کرده و با بهترین و خالص ترین کیفیت به دست شما عزیزان میرسانم.