محسن

سلام من محسن هاشمی هستم، مدیر این فضای مهاجرتی. تمرکز من بر اشتراک تجربه های شخصی خودم، ارائه مشاوره‌های فردی و نکات جذاب در مسیر مهاجرت هست.