امیر عابدی

با سلام امیر عابدی هستم کارشناس ارشد مدیریت شهری کارشناس املاک و امور ملکی پیش خرید در منطقه 22 تهران